Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Nejznámější dělostřelecká tvrz československého pohraničního opevnění se nachází nad Náchodem u obce Dobrošov. Stavba byla zahájena v září 1937, avšak nikdy nebyla dokončena. Práce byly ukončeny po Mnichovské dohodě v roce 1938. Z původně projektovaných šesti bojových a jednoho vstupního objektu byly dokončeny jen tři (dělostřelecký srub Zelený a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb). Všechny objekty měly být propojeny v podzemí chodbami a sály. Posádku mělo tvořit 571 mužů. Po Mnichovské dohodě byla pevnost bez boje vydána Německu. Stavební firmy všechny vstupní šachty nevybudovaných objektů zahrnuly. Po válce byl objekt opuštěn. Až od roku 1969 se tvrz zpřístupnila turistům.