Manuál k využívání základny

MANUÁL
k pobytu na tábořišti Velká Bukovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:                 Po příjezdu
                               Během pobytu
                               Před odjezdem
                               Baterie a elektrocentrála

 

 

 

 

Po příjezdu

·         Seznamte se s tábořištěm a jeho vybavením (ať víte, co máte k dispozici, co kam patří a v jakém stavu budete po skončení pobytu tábořiště předávat)

Během Pobytu

Zásady pobytu

·         Chovejte se ohleduplně k vybavení tábořiště (zejména k plachtám na stanech, jejich opravy jsou velmi nákladné).

·         Při opuštění tábořiště ukliďte cenné věci (brutar, nerezové kotlíky, atd.) do jedné z budov a všechny budovy zamkněte.

·         Dřevo ve dřevníku je určeno pro topení v brutaru. Dřevo na oheň si nasbírejte v lese.

·         Před zátopem mějte v brutaru vždy vodu, jinak hrozí propálení kotle

·         Pokud v nějaké z budov objevíte sršní hnízdo, kupte si v Jaroměři v drogerii chemický přípravek. V žádném případě nevolejte hasiče, škoda, která by jejich zásahem na budově vznikla, vám bude dána k úhradě.

·         Než budete cokoliv dělat s baterkou a elektrocentrálou, seznamte se s jejich návodem k použití (viz dále)

·         Udržujte plachty stanů napnuté, aby při dešti nehrozilo protečení.

·         Pokud se stane, že čerpadlo u sprchy zatuhne, rozhodně nepoužívejte hrubou sílu, zničili byste ho. Zkuste oddělat hadice a prolít ho stolním olejem. Když to nepomůže, bude nutné čerpadlo rozebrat, pokud s tím však nemáte zkušenosti, tak se do toho nepouštějte.

Rady a doporučení k pobytu

·         Rozumně hospodařte s elektrickou energií. Kapacita baterie je omezená a při plné zátěži (neustále zapnutý měnič napětí a kromě svícení připojené další spotřebiče) vydrží pouze 2-3 dny. Pokud budete měnič zapínat jen v případě potřeby svícení a nabíjení telefonů, vydrží i více než týden.

·         Vykopejte odpadní jámu na zbytky z kuchyně. Najděte příhodné místo v lese, případně na okraji pozemku. Vykopejte jámu přiměřených rozměrů, kterou před vaším odjezdem opět zahrnete hlínou

·         Třiďte odpady. Tábořiště nemá popelnici na směsný odpad a je nutné si ho při odjezdu odvést s sebou. Čím lépe budete třídit, tím méně směsného odpadu budete muset odvést. Nádoby na tříděný odpad jsou ve Velké Bukovině nedaleko autobusové zastávky.

·         Auta nechávejte na louce, kde stojí podsadové stany. V případě silnějších dešťů hrozí v okolí kuchyně zapadnutí.

·         V obci je malý koloniál, kde je možné si objednat pečivo. Na větší nákupy je nejlepší jezdit do Jaroměře (Tesco, Lidl, Penny).

Před odjezdem

(jestli po vás navazuje či nenavazuje další pobyt, vám bude sděleno při zahájení pobytu, případně operativně telefonicky před jeho koncem)

Obecně

o   uvést tábořiště do takového stavu v jakém jste jej převzali

o   všude po sobě uklidit

o   odvést odpadky

Nenavazující pobyt

o   Kuchyně

§  nádobí, kanystry, várnice, vidličky na opékání, atd. vrátit na původní místa

§  provést běžný úklid (otřít sporáky, setřít stoly, zamést podlahu...)

§  veškeré potraviny, které jste si přivezli, si taky odvezte (zejména zbytky koření, čajů, těstovin, ...)

o   Mansarda

§  uklidit veškeré odpadky (nezapomenout na ty zapadané mezi matracemi)

§  zamést, případně lehce setřít podlahu (je dřevěná a větší množství vody jí nesvědčí)

o   Ložnice

§  uklidit veškeré odpadky (i pod postelemi)

§  zamést a vytřít podlahu (i pod postelemi – kam dosáhnete)

o   Sklad

§  nářadí, které jste si vypůjčili vrátit na původní místo

o   Stany

§  uklidit veškeré odpadky (i pod postelemi)

§  zašněrovat a napnout plachty (pokud nejsou)

o   Ohniště

§  uklidit lavičky (do průchodu u kuchyně, ke stěně směrem k potoku)

§  vyčistit ohniště od popela (odvézt na kompost za podsadovými stany u potoka)

§  srovnat dřevo na hromadu

o   Sprcha

§  vypustit sud

o   Studánka

§  plecháček a trychtýř uklidit do kuchyně (na stůl vedle dveří, ne do skříně)


 

o   Hangár

§  pokud jste zvedli boky stanu, vraťte je do původního stavu (nezapomenout je zevnitř přivázat k tyčím)

§  vynosit lavice a židle zpět do skladu vedle kuchyně

§  zadělat oba vchody (pozor, šněrování je dvojité)

Navazující pobyt

o   platí stejná pravidla jako pro nenavazující s tím rozdílem, že nemusíte:

§  uklízet lavičky od ohniště

§  uklízet lavice a židle z hangáru

§  zadělávat vchody do hangáru

§  vypouštět sud sprchy

§  uklízet plecháček a trychtýř ze studánky

 

Obsluha baterie a elektrocentrály

Baterie

o   s baterií manipulujte velmi opatrně (při nárazu může dojít k poškození jednotlivých článků, což je fatální neopravitelná závada)

o   baterie by měla být vždy (i během manipulace) ve vodorovné poloze

o   vyvarujte se vlhku – nezapomínat zavřít stříšku

o   nenechávejte baterii vybitou. Pokud se stane, že baterie nezvládne ani rozsvítit žárovku, co možná nejdříve jí pomocí elektrocentrály nabijte. (Delší vybití baterii škodí a snižuje její kapacitu)

Měnič napětí

o   připojte kabely na kontakty baterie, nejdříve „+“(červený) pak „–“(černý)

o   připojte přívodní kabel elektrické sítě do zásuvky měniče

o   přepínač do polohy „ON“

o   rozsvítí se obě kontrolky, počkejte až červená (fault) zhasne, nyní můžete užívat elektrickou síť

o   poznámka 1: Pokud červená kontrolka nezhasne, znamená to buď závadu na baterii, nebo problém v elektrické síti. Tento problém pravděpodobně nevyřešíte. Občas se však stává, že měnič v důsledku prudkých změn napětí zahlásí chybu během provozu. Na to by mělo stačit měnič odpojit a znovu připojit, případně jen vypnout a znovu zapnout

o   poznámka 2: při odpojování měniče postupujte přesně obráceně, hlavní je obrátit sekvenci kabelů – nejdříve odpojte černý a pak červený

Elektrocentrála

o   startování (postavte si centrálu čelní stranou k sobě – šťítek na nádrži čitelně k sobě, zásuvka na 220V, vypínač,...)

§  vypínač do polohy „I“

§  zapnout benzín, poloha „ON“ = páčka dolů (na pravé straně centrály)

§  zapnout sytič, páčka doleva (čelní strana, pod vypínačem)

§  startovat startovací šňůrou (na pravé straně centrály) dokud nenaskočí

§  nechat chvíli běžet (cca 10s) a pak vypnout sytič (páčka doprava)

§  po ustálení otáček připojit spotřebič (nabíječku, ale můžete i připojit kabel elektrické sítě a dodávat el. energii přímo bez použití baterie)

o   vypnutí

§  vypínač do polohy „0“

§  zavřít benzín, poloha „OFF“ = páčka vodorovně – DŮLEŽITÉ!

§  před uložením nechat vychladnout na volném prostranství

o   poznámka: v krabici od centrály je podrobná příručka k obsluze

Nabíječka

o   připojte kabely na kontakty baterie, nejdříve „+“(červený) pak „–“(černý)

o   nastartujte centrálu a zapojte kabel nabíječky do zásuvky na 220V

o   přepínač na nabíječce do polohy „ON“

o   v žádném případě se nesnažte s již nastartovanou centrálou a zapojenou nabíječkou teprve připevňovat kabely na kontakty baterie!

o   poznámka 1: pro odpojení platí přesně opačný postup

o   poznámka 2: nabíječka sama pozná, kdy je baterie plně nabitá. To se vám však pravděpodobně nepovede, ale několikahodinové nabíjení by mělo stačit k provozu dalších pár dnů.